Tips voor beter lesgeven

In deze periode gaan duizenden leerkrachten en docenten met pensioen en zo gaat een schat aan (praktijk)ervaring en kennis verloren. Een initiatief werd geboren: duizend jaar voor de klas. Iedereen kan putten uit deze rijke bron aan praktijktips, kennis en ervaring van 25 leraren die 40 jaar voor de klas staan en dus 1000 jaar kennis en ervaring bundelen. Onderwerpen zijn gerubriceerd op herkenbare onderwerpen als Kennis van het vak en de overdracht ervan, Orde en de (les)organisatie en Samenwerken met collega’s en met de omgeving.
http://www.duizendjaarvoordeklas.nl/

Geef een reactie