Vragenmaker

Testmoz is een on-line vragenmaker. In vier eenvoudige stappen zet je een vragenlijst in elkaar. De vragenlijst kun je via een link verspreiden, bijv. onder de leerlingen. De leerlingen krijgen na invulling direct hun resultaat te zien. Je kunt kiezen uit verschillende soorten vragen, zoals waar/niet waar, meerkeuze of open vragen. Vanwege de eenvoud van Testmoz is het niet mogelijk afbeeldingen in te voegen. Kijk bij: http://testmoz.com. Je kunt er ook een demo zien.

Geef een reactie