Archeologie van de 25ste eeuw

Wat zou er bewaard blijven van onze 21ste-eeuwse samenleving? Kunnen mensen over 500 jaar spullen van ons terugvinden in de grond? Met het project Archeologie van de 25ste eeuw worden leerlingen uitgenodigd om te kijken naar hun eigen materiële cultuur. Hoe kijken jongeren naar hun persoonlijke bezittingen? Hoe zouden archeologen over 500 jaar hier naar kijken? Door verbindingen te leggen tussen archeologie, geschiedenis en beeldende kunst worden leerlingen gestimuleerd om met andere ogen te kijken naar hun eigen ‘cultuur’ in de huidige tijd. Geïnteresseerd in de gratis lesbeschrijvingen bij dit project?  Download de pdf :
http://www.kunstgebouw.nl/onderwijs/vo_mbo/images_vo/images_vo_2011/HandleidingArcheologieDEF.pdf
De powerpoint waarnaar in het lesmateriaal verwezen wordt kun je ook downloaden: http://www.kunstgebouw.nl/onderwijs/vo_mbo/images_vo/images_vo_2011/archeologie.ppt

Geef een reactie