Interactieve economieles

Finesse Online is een interactieve economieles voor leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo, waarin leerlingen in de rol van woordvoerder van het ministerie van Financiën een bepaald thema behandelen. Op dit moment zijn dat de ontwikkeling van de overheidsfinanciën en belastingen in relatie tot auto’s en milieu. Met Finesse Online kunnen de leerlingen de (examen)stof in een actuele context toepassen. Het interview bestaat uit kennisvragen, meningsvragen en keuzevragen. Wat te doen aan het begrotingstekort? Hoe werken de autobelastingen in Nederland? Tijdens de interviews kunnen de leerlingen gebruik maken van een begrippenlijst of handige links met informatie over het onderwerp. Op basis van de gegeven antwoorden verschijnt een levensecht artikel. De leerling krijgt in het artikel een inhoudelijke en realistische terugkoppeling over de gemaakte keuzes. http://www.finesseonline.nl/public/page.php

Geef een reactie