Flipping the Classroom

Flipping the Classroom is een begrip dat snel aan bekendheid wint. Kort gezegd gaat het hierbij om het omdraaien van de klassikale instructie en het individuele huiswerk. Er zijn inmiddels vele voor- en tegenstanders van dit model te vinden. Kennisnet wil je graag informeren over dit opkomende onderwijsmodel en aantonen dat Flipping the Classroom meer inhoudt dan het laten zien van een videootje. Hiervoor is een nieuwe website in het leven geroepen waar theorie en inspirerende praktijkvoorbeelden gebundeld zijn.
Ga naar: http://flippingtheclassroom.kennisnet.nl/

 

Geef een reactie