Solfège

Niet alleen noten moeten worden herkend (zonder referentie erg lastig), maar vooral toonladders, intervallen, akkoorden, cadensen en ritmes. Het oefenen hiervan heet solfège en dat is ook de naam van dit programma. Tientallen oefeningen testen je oren in deze uitgebreid configureerbare en uitbreidbare digitale muziekdocent die ook nog eens theorieles geeft en je vorderingen administreert. Meteen downloaden:
http://sourceforge.net/projects/solfege/files/solfege-stable/3.20.6/solfege-win32-3.20.6.1.exe/download

Geef een reactie