Kalkules

De gewone rekenmachine van Windows is handig voor eenvoudige sommetjes. Wie een kwadraatje of sinusje wil berekenen kan overschakelen naar wetenschappelijke modus en wie iets over betrouwbaarheidsintervallen wil weten kan terecht bij de statistische module. Toch vallen deze mogelijkheden in het niet wanneer we ze vergelijken met die van Kalkules. Kalkules is een zeer uitgebreide wetenschappelijke calculator die behalve de gebruikelijke functies ook berekeningen biedt op het gebied van bijvoorbeeld combinatoriek. Ook kan het programma functies differentiëren en de grafiek ervan weergeven. Kalkules kan werken met variabelen en met een uitbreidbare lijst van ingebouwde constanten, som- en productformules uitrekenen, rekenen met polynomen, eenheden omrekenen en werken met breuken en imaginaire getallen. Reken daar maar op! Haal hem bij http://www.kalkules.com/

Geef een reactie