Tube Your Future

Tube Your Future is een gratis wedstrijd voor leerlingen van 3, 4 en 5 havo/vwo, die er op gericht is om hen een eigen beeld te laten creëren van het beroepenveld van bètawetenschappen & technologie. De leerlingen interviewen een professional met een bètawetenschappelijke en/of technologische achtergrond en monteren dit tot een filmpje. Ook filmen ze de werkomgeving van de professional. De filmpjes duren maximaal 4 minuten. De deelnemende scholen organiseren een voorverkiezing op school waarbij de ouders ook uitgenodigd worden. Bij deze gelegenheid nomineren alle aanwezigen het beste filmpje. Scholen uit het hele land sturen hun genomineerde filmpjes naar Science Center NEMO. Het project is vrij uit te voeren gedurende het jaar, als de filmpjes maar eind april bij NEMO zijn. Alle informatie (o.a. docenten- en leerlingenhandleidingen) en aanmelden is te vinden op http://www.tubeyourfuture.nl

Geef een reactie