Waterbeheer

Zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs heeft het Woudagemaal uitdagende lesmaterialen ontwikkeld. In het lesmateriaal staan waterbeheer, de taken van het waterschap en de werking van het Woudagemaal centraal. Met een speciale digitale kaart ontdekken de leerlingen het gebied waar het gemaal ligt. De materialen zijn gratis te downloaden via http://www.woudagemaal.nl onder het kopje educatie.

Geef een reactie