Open Data

Met Open Data worden overheidsgegevens bedoeld waarop geen auteursrecht rust, die openbaar zijn en betaald zijn met belastinggeld van de burgers. Er zijn geen persoonsgegevens in terug te vinden, maar wel uitgebreide gegevens over cultuur, onderwijs, demografie, zorg, veiligheid, milieu en mobiliteit. Dat kan van pas komen bij een project. Ga naar: http://data.overheid.nl of naar: http://opendatanederland.org

Geef een reactie