Lesbrief vmbo over gedichten

Vorige maand stond de lesbrief voor vmbo in het teken van het Jaar van het Voorlezen. De lesbrief van deze maand sluit daar naadloos op aan, maar kan ook goed op zichzelf staan. Bij voorlezen hoort ook voordragen. Zeker gedichten léés je niet voor, die dráág je voor. Is dat iets voor softies? Echt niet! De lesbrief Streetview besteedt aandacht aan het voordragen van gedichten, de diepere laag, maar ook aan de humor in gedichten. In gedichten is alles mogelijk, let maar op! http://www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2013/2013-03_alles-over-taal_lesbrief_1303_streetview.pdf

Geef een reactie