Stichting Ravon

De Stichting Ravon zet zich in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Zij
verzamelt verspreidingsgegevens en heeft drie landelijke meetnetten. Op haar website vind je
de resultaten van de metingen. Ook kun je er luisteren naar de geluiden die deze dieren maken.
Verder staan er herkenningskaarten. Http://ravon.nl

Geef een reactie