Muziek speelt een rol bij het leren

Het spelen van een instrument vergroot je mogelijkheden bij het leren.  Een onderzoek onder 16- tot 18-jarigen die naar de universiteit wilden, wees uit dat degenen met een muzikale opleiding gemiddeld 56 punten hoger scoorden in taal en 39 punten hoger in rekenen. Wil je meer weten, lees dan het hele artikel (Engels): http://edudemic.com/2013/04/the-important-role-of-music-in-learning/

Geef een reactie