Gratis digitale lesmethode: Waterwise

WaterWise is een digitale lesmodule van de Hoogheemraadschappen Delfland en Hollands Noorderkwartier over water(beheer) voor de onderbouw. De module biedt materiaal over drie thema’s: veilig water, schoon water en voldoende water. Aan de hand van filmpjes, voorbeelden uit de eigen omgeving, interactieve kaarten, quizzen en foto’s worden de drie hoofdthema’s zo behandeld dat ze als verdiepingsstof voor een aardrijkskundeles kunnen dienen.
WaterWise is ontworpen voor gebruik op het digibord of smartboard, maar kan ook prima op een normaal beeldscherm bekeken worden. Bij het openen van de website kies je eerst voor vmbo of havo/vwo. Voor de docent is er één handleiding voor de hele onderbouw. Elk thema vraagt 1 lesuur; voor de hele lesmodule heb je derhalve drie lesuren nodig. De digitale lesmodule is te vinden op http://www.waterwise.nl

 

Geef een reactie