Lesbrief over pesten

Eind 2012 vroeg NRC Handelsblad een aantal mensen een stukje te schrijven over wat in 2025 helemaal anders zou zijn dan nu. Beatrijs Ritsmea, een bekend columnist, beschreef hoe in dat jaar pestgedrag door wetgeving totaal zou zijn verdwenen. Pesten zou niet meer voorkomen. In deze lesbrief staat het onderwerp pesten centraal. Aan de hand van opdrachten leren leerlingen moeilijke woorden, herschrijven ze gedeelten van de uitgangtekst en discussiëren ze over het onderwerp.
http://www.allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2013/2013_04_aot_lesbrief_1304_pesten_en_klikken.pdf

Geef een reactie