47 Stercollecties beschikbaar via Wikiwijs

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er 47 Stercollecties (open digitale leerlijnen) voor het voortgezet onderwijs beschikbaar via Wikiwijs. De Stercollecties van Stichting VO-content bestaan uit inhoudelijk en didactisch samenhangend leermateriaal voor een vak, niveau, afdeling en schooljaar. De inhoud is afgestemd op de wettelijk vastgestelde leerdoelen (kerndoelen en eindtermen) en stimuleert de ontwikkeling van 21st century skills. Via Wikiwijs Maken kun je (onderdelen van de) Stercollecties aanpassen en/of combineren met eigen gemaakt of ander digitaal materiaal. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de video Werken met de Stercollecties:  (http://video.intranet.ou.nl/mediadienst/_website/php/external_video.php?Q=1098|videoID)
Inmiddels zijn er Stercollecties voor biologie, aardrijkskunde, Duits, Engels, Nederlands, geschiedenis, scheikunde, wiskunde en mens & maatschappij: http://www.vo-content.nl/stercollecties.

Geef een reactie