Gratis gastlessen over Tweede Wereldoorlog

‘Verzet, toen en nu’ biedt leerlingen de mogelijkheid zich te buigen over de thema’s verzet en
discriminatie toen en nu. In de periode van dinsdag 6 mei t/m vrijdag 16 mei 2014, geven
jonge Duitse ASF-vrijwilligers op scholen door het hele land gastlessen.
Kom je op voor een klasgenoot die wordt gepest? Onderneem je actie als je onrecht in je buurt
ziet? Aan de hand van herkenbare situaties wordt de link gelegd met de februaristaking in
1941: een bijzonder voorbeeld van verzet en solidariteit tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Er wordt gewerkt met het lespakket ‘Verzet je!’ waarin de staking tegen de jodenvervolging
wordt behandeld naast actuele voorbeelden van discriminatie en verzet daartegen. De titel van
de film uit dat lespakket (10 minuten) is ‘Daar hoeft het geen oorlog voor te zijn’. Het pakket is
een uitgave van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en is te koop.
Naast uitwisseling en discussie tussen de scholieren (12-16 jaar) en de vrijwilligers (rond de
20 jaar), kunnen de jongeren op een leuke manier aan de slag in groepjes van ongeveer vijf
mensen.
Geschikt voor: geschiedenis, Duits en maatschappijleer in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Tijdens de les moet een docent aanwezig zijn. De voertaal is Nederlands. Natuurlijk
is het mogelijk de lessen ook in het Duits uit te voeren. Duur: ca. 90 minuten. Beschikbaar:
Dinsdag 6 mei t/m vrijdag 16 mei 2014. Kosten: geen; een tegemoetkoming in de reiskosten
wordt op prijs gesteld. Informatie en boeking: Michaela Wolf: wolf@verzetsmuseum.org

http://www.verzetsmuseum.org

Geef een reactie