Kahoot

Kahoot is een handige gratis tool, waarmee je een quiz kunt afnemen, een poll kunt opzetten en discussies kunt voeren. De docent kan zelf het materiaal op zijn pc of tablet ontwerpen (gratis account), maar kan ook gebruik maken van het grote aanbod dat al door anderen beschikbaar is gesteld. Aan de vragen kunnen illustraties of videofragmenten toegevoegd worden, de bedenktijd kan worden aangepast en ook de te halen punten zijn apart in te stellen. Op het moment dat de docent zijn vragen publiceert op het bord (beamer/smartboard) wordt er een pincode verstrekt. De leerlingen kunnen op een eigen mobiel/tablet vervolgens surfen naar kahoot.it (voor leerlingen geen account nodig) en daar de pincode en hun naam invoeren zodat zij in de omgeving komen waar ze de vragen kunnen beantwoorden. Op hun apparaat verschijnen namelijk op zeer overzichtelijke wijze de antwoordmogelijkheden. Een vraag kan pas beantwoord worden als die door de docent is vrijgegeven. Wanneer alle leerlingen de vraag hebben beantwoord, krijgt de klas op het bord een overzicht van de gegeven antwoorden te zien, waarna deze eventueel besproken kunnen worden. Na afloop van alle vragen kunnen de resultaten geëxporteerd worden naar Excel, zodat je per leerling kunt zien wat de behaalde scores zijn. Docent: https://getkahoot.com/ en leerling: https://kahoot.it/.

Geef een reactie