PLOT26

PLOT26 is een nieuwe, 100% digitale en interactieve lesmethode Nederlands die opleidt van 1F naar 4F. In de vier verhalen per leerjaar, die de ankerpunten vormen van PLOT26, ervaren leerlingen in levensechte situaties het nut en de noodzaak van goede beheersing van taalvaardigheden. De verhalen worden afgewisseld met cursussen Lezen, Schrijven en Fictie en Spreken, waarin leerlingen bewust verdiepen in deze vaardigheden. Dit gaat altijd in samenhang én met onderwerpen die leerlingen zelf hebben uitgekozen. Ben je benieuwd hoe de niveaus van het Referentiekader Taal van de commissie Meijerink in PLOT26 vertegenwoordigd zijn, weet dan dat PLOT26 100% garantie biedt. Alle onderdelen van het Referentiekader komen verschillende keren terug in de verhalen, cursussen en app’s. Daarnaast bieden de lessenseries in de vrije ruimte extra herhaling, verdieping en verbreding. http://www.plot26.nl/

Geef een reactie