U-Talent

U-Talent draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het béta- en techniekonderwijs in havo en vwo, en realiseert een goede aansluiting met het hoger onderwijs. U-Talent is een activiteitenplatform voor alle betrokkenen: leerlingen, bètadocenten, TOA’s, schoolleiders. In U-Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en scholen nauw samen om het onderwijs in bèta en techniek te vernieuwen. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen volgen innovatieve onderwijsmodules. U-Talent ondersteunt scholen met tal van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling. Meer weten? Bezoek dan de website met downloadbaar lesmateriaal voor scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde D:
https://u-talent.nl/docenten/lesmateriaal/

Geef een reactie