literatuurgeschiedenis 18e eeuw

Donderdag 25 november om 10.00 uur (Ned. 2) start SchoolTV met
Literatuurgeschiedenis 18e eeuw, een nieuwe serie Nederlands voor leerlingen in de
tweede fase havo/vwo. Vier programma’s behandelen de grote schrijvers en gebeurtenissen
van de 18e eeuw. De serie is een hulpmiddel voor docenten om de lessen over de 18e
eeuw met audiovisueel bronnenmateriaal te verlevendigen.
Meer weten over deze nieuwe serie? Bekijk:
http://teleacnot.dmd.omroep.nl/x/c/?S7Y1Mvmfa2tkaWHyv8jW2NjSxPR.hm1GSUm
Blb5_eXm5XnFyRn5_TkmZXl6Ofk5mSWpRYklpaVF6KlA8MzUlNS_zOD4lPzk1r_
R.im0wUF4BuyIAX22

Geef een reactie