Hoofd of hart

Hoe herkenbaar: we doen iets terwijl we wéten dat het niet verstandig is. Of: we doen het niet terwijl we weten dat het verstandiger is om het wèl te doen. Keuzes maken, daar gaat het om! En beargumenteren waarom nou juist die keuze is gemaakt, is misschien nog wel het moeilijkst. Volgen we ons hoofd of volgen we ons hart? Anders gezegd: hebben we rationele of emotionele argumenten? En welke zijn nou doorslaggevend? En waarom? In de lesbrief van onderstaande link wordt aandacht besteed aan zakelijke en gevoelsargumenten, aan objectieve en subjectieve argumenten.
http://www.allesovertaal.nl/assets/allesovertaal/lesbrieven/Lesbrief_1105_Hoofd_of_hart.pdf
http://www.allesovertaal.nl/assets/allesovertaal/lesbrieven/Lesbrief_1105_Hoofd_of_hart_uitwerkingen.pdf

Geef een reactie