Leskisten van imeester (taal, rekenen, Duits)

Bijna een kwart van de Nederlandse scholen voor VO werkt inmiddels met één of meerdere kisten van imeester. De Rekenkist wordt het meest gebruikt, de Taalkist bijna net zo vaak. Beide kisten zijn nu ook verkrijgbaar in een uitvoering voor het MBO: de eenvoudigste opgaven (op niveau 1F van het ERK) zijn hierbij vervangen door opgaven op niveau 3F van het ERK. Voor zowel de VO-kisten als de MBO-kisten geldt: leerlingen werken zelfstandig en de docent is slechts begeleider van het proces. In de kisten zitten 140 verschillende, stevig gelamineerde, werkbladen op 4 werkniveaus. Sinds kort is er ook een kist voor het vak Duits verkrijgbaar: de Grammatikkiste bevat oefeningen voor het eerste jaar dat jongeren Duits hebben; hier heeft een kist 75 verschillende werkbladen op 5 niveaus. Kisten zijn te bestellen via www.imeester.nl.

Geef een reactie