Liefde kun je leren: over relaties en seksualiteit

Vanaf 1 december 2012 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wil je weten hoe jouw school aan deze kerndoelen kan voldoen en je je  deskundigheid op het gebied van relationele en seksuele vorming kunt vergroten? De lespakketten Relaties & Seksualiteit voor het basisonderwijs en Lang Leve de Liefde voor het voortgezet onderwijs zijn sinds kort helemaal vernieuwd en bieden alle handvatten om de kerndoelen goed uit te voeren. Lees meer: http://www.seksuelevorming.nl/liefdekanjeleren

Geef een reactie