Succesvolle doorstroming van mavo naar havo

Voor een succesvolle doorstroming van vmbo-tl naar havo en vervolgstudies is voldoende leesvaardigheid essentieel, vooral in functioneel of studerend lezen. Het niveau van de doorstromer uit vmbo-tl sluit echter meestal niet aan bij het niveau dat wenselijk is in havo en hbo, namelijk niveau 3F respectievelijk 4F zoals dat geformuleerd is in het Referentatiekader taal […]

Lees verder


De haven van Rotterdam

Er zijn weinig beroepen die niet in de haven te vinden zijn. Van kapitein tot milieuadviseur en van fysiotherapeut tot schade-expert: in de haven zijn alle beroepssectoren vertegenwoordigd. Het lesprogramma Havenlink brengt alle beroepen in de haven in beeld. Op http://www.havenlink.nl onderzoeken leerlingen welke beroepen hen aanspreken. De lesmodule bevat vier kant-en-klare lessen die inhoudelijk […]

Lees verder


Tube Your Future

Tube Your Future is een gratis wedstrijd voor leerlingen van 3, 4 en 5 havo/vwo, die er op gericht is om hen een eigen beeld te laten creëren van het beroepenveld van bètawetenschappen & technologie. De leerlingen interviewen een professional met een bètawetenschappelijke en/of technologische achtergrond en monteren dit tot een filmpje. Ook filmen ze […]

Lees verder


Oriëntatie op MBO-studie

De leerlingen die hun studie willen voortzetten op het MBO, kunnen gebruik maken van de studierouteplanner van Ecabo. Nadat je hebt aangegeven in welke sector je wilt gaan werken en wat je vooropleiding is, toont de website de studieroute met bijbehorende beroepen. Ook eventuele vervolgstudies op het HBO worden weergegeven in het traject. Verder kunnen […]

Lees verder