Wetsvoorstel biedt ruimte aan digitaal lesmateriaal

Staatssecretaris Dekker heeft op 3 september het wetsvoorstel over het afschaffen van de gratis schoolboeken naar de Tweede Kamer gestuurd. Het komt erop neer dat ouders vanaf het schooljaar 2015 -2016 het lesmateriaal van hun kinderen zelf moeten betalen (met een maximum van €300,-). Het afschaffen van de gratis schoolboeken is opgenomen in het regeerakkoord en is onderdeel van een pakket van bezuinigingsmaatregelen.
Nieuw in het wetsvoorstel is dat scholen, na advies van de MR, het bedrag van 300 euro dat bestemd is voor lesmateriaal ook kunnen gebruiken voor de aanschaf van elektronische middelen zoals laptops en tablets. Met deze toevoeging wordt de overstap naar en het gebruik van digitaal lesmateriaal gestimuleerd. Lees verder bij:
http://www.kennisnet.nl/themas/leermiddelenbeleid/nieuws/nieuw-wetsvoorstel-biedt-ruimte-aan-digitaal-lesmateriaal/

Geef een reactie