Gratis macrorecorder

Vaak moet je op de computer bepaalde handelingen herhalen. Het kan dan makkelijk zijn deze
handelingen te programmeren. Dat gaat heel eenvoudig met macro’s. Daarvoor hoef je niet
echt te programmeren. Macro’s kun je namelijk maken met een macrorecorder Het enige wat je
dan hoeft te doen is de recorder aanzetten, de handelingen verrichten die je wil opslaan en de
recorder weer uitzetten. De handelingen worden dan opgeslagen in de macro, en een volgende
keer hoef je alleen de macro te starten om de handelingen uit te laten voeren. Een eenvoudige
en piepkleine macrorecorder is TinyTask. Dit gratis programma is nauwelijks groter dan
33KB! Het is portable software voor Windows. Je hoeft het dus niet op je computer te
installeren voor je het programma kunt gebruiken. Heel uitgebreid is TinyTask dan ook niet, je
kunt er macro’s mee opnemen en uitvoeren, meer niet. Wel kun je EXE bestanden van de
macro’s maken, wat erg handig is, omdat je ze dan op iedere andere computer kunt gebruiken
of laten gebruiken. Meer mogelijkheden op macro-gebied biedt het open sourceprogramma
AutoHotkey. Deze gratis macro-editor is minder eenvoudig in het gebruik, maar kent wel veel
meer mogelijkheden. Bij AutoHotkey kun je macro’s echt programmeren.
TinyTask downloaden: http://www.vtaskstudio.com/support.php
AutoHotkey downloaden: http://www.autohotkey.com/

Geef een reactie