Observationeel leren van videovoorbeelden

Een ander interessant artikel bij Kennisnet gaat over het nut van videovoorbeelden.
Observationeel leren, dat wil zeggen, leren door te kijken naar het goede voorbeeld van
anderen, is een natuurlijke manier van leren die jonge kinderen spontaan gebruiken. Alles zelf
door eigen ervaring moeten leren zou niet alleen zeer tijdrovend maar vaak ook gevaarlijk zijn.
Gelukkig kunnen we leren van het goede voorbeeld van anderen. Observationeel leren van
voorbeelden noemen we dit.
We onderscheiden twee typen voorbeelden. Er zijn tekst-gebaseerde, uitgewerkte voorbeelden,
waarin stap voor stap uitgewerkt is hoe een probleem opgelost moet worden. Daarnaast zijn er
modelvoorbeelden waarin iemand (het ‘model’, dit kan een leraar zijn, maar ook een
medeleerling) voordoet en uitlegt hoe een taak uitgevoerd moet worden.
Tegenwoordig maken mensen steeds meer spontaan gebruik van online
videomodelvoorbeelden (YouTube, Khan Academy), waarin het model in beeld kan zijn of
waarin alleen het computerscherm van het model te zien is waarop hij de taak uitvoert,
voorzien van een voice-over. Zulke videovoorbeelden zijn aantrekkelijk voor het onderwijs.
Lees verder bij:
http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/02/13/observationeel-leren-van-videovoorbeelden/

Geef een reactie