Leerlingen maken instructiefilmpjes

Leerlingen nemen het meeste aan van andere leerlingen. Dat is de gedachte achter het project Leerlingen voor Leerlingen dat sinds 2010 maar liefst 1200 instructievideo’s door leerlingen heeft opgeleverd. Voor andere scholen die hier ook iets mee willen doen, is er nu een handleiding Instructievideo’s. Een groep docenten van de deelnemende scholen heeft nu een handleiding gemaakt voor het maken van instructiefilmpjes. Die handleiding vind je hier:
http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/iio-experimenten/de-5-iio-experimenten/leerlingen-voor-leerlingen/handleiding-instructiefilmpjes.html
Inmiddels zijn al 1200 filmpjes geüpload naar de website Leerlingen voor Leerlingen: http://www.lvoorl.nl/v1
De filmpjes zijn gemaakt door leerlingen in de bovenbouw voor alle vakken in de onderbouw van het voorgezet onderwijs, voor alle onderwijssoorten. Ze doen dit bijvoorbeeld in het kader van hun maatschappelijke stage. De leerlingen leren goede en aantrekkelijke filmpjes te maken, waarin de lesstof of het onderwerp duidelijk wordt uitgelegd. Zo wordt ook hun eigen kennis aangescherpt.
Bovendien zorgen de filmpjes ervoor dat docenten in hun klas een uitleg niet opnieuw hoeven te geven. Als de leerling de stof niet snapt, staat er een filmpje klaar dat zowel op school als thuis steeds opnieuw bekeken kan worden. De docent kan zijn tijd nu anders gaan besteden; er is meer ruimte voor verdieping, interessante vragen en individuele begeleiding van leerlingen.

Geef een reactie