Grondwet – lesbrief voor havo/vwo

In 1814 kreeg Nederland een Grondwet. Deze vormde de basis voor alle verdere wetten en
regelingen in Nederland, waarin alle grondrechten van de inwoners zijn geregeld. De
Grondwet wordt zo nu en dan aangepast. Als tijden veranderen, moeten regels wellicht ook
veranderen of moeten er regels bijkomen. In de lesbrief van deze maand wordt aandacht
besteed aan de Grondwet, het lezen ervan (eerste hoofdstuk) en leerlingen gaan begrijpelijke
basisregels opstellen die zij van groot belang vinden voor onze manier van samenleven.
Naar deze en andere lesbrieven:
http://www.allesovertaal.nl/artikelen/voor-uw-lessen/lesbrieven/lesbrieven-per-niveau.html

Geef een reactie