Kennisnet.nl is vernieuwd!

Voortaan tref je hier een overzichtelijke en heldere website aan vol artikelen over onderwijs en ict. Ook kun je al hun publicaties en diensten snel terugvinden. Op het vernieuwde kennisnet.nl vind je:
◘ 25 relevante onderwerpen over de inzet van ict in het onderwijs, nu en in de nabije toekomst
◘ veel ruimte voor realistische en aansprekende foto’s, gemaakt op Nederlandse scholen
◘ heldere overzichten van alle diensten en publicaties van Kennisnet
◘ een krachtige zoekfunctionaliteit zodat je snel kunt vinden wat je zoekt
◘ toegankelijk geschreven artikelen en leerzame podcasts en video’s voor schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en leraren in het po, vo en mbo
https://www.kennisnet.nl/

Geef een reactie