Virtual reality in het onderwijs

Wat kan virtual reality (VR) voor het onderwijs betekenen? Maakt VR de lesstof aanschouwelijker? Kan het een plaats krijgen in toekomstgericht onderwijs? In de brochure ‘Virtual reality in het onderwijs’ komen deskundigen en leraren aan het woord over de (on)mogelijkheden van VR in het onderwijs. Deze publicatie is geen pleidooi voor VR in het onderwijs, maar een introductie op het thema. In de brochure vind je interviews met een aantal gerenommeerde deskundigen, die kritisch zijn en enthousiast, net als een paar leraren. Na het lezen ben je op de hoogte van een trend waarvan je de komende tijd nog een hoop zult horen. Lees verder: https://www.kennisnet.nl/artikel/virtual-reality-in-het-onderwijs/
Kennisnet maakte een gratis les over virtual reality (VR), en roept je op je ervaringen en ideeën met hen te delen. De les is bedoeld voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ze hopen dat deelnemende scholen ook een vragenlijst invullen over hun ideeën en ervaringen. “Maar dat hoeft niet”, benadrukt expert kind en digitale media Remco Pijpers van Kennisnet: “Je kunt de les uiteraard ook downloaden zonder de vragenlijst in te vullen.”
https://www.kennisnet.nl/artikel/virtual-reality-in-de-klas-met-deze-les-kun-je-meteen-aan-de-slag/

Geef een reactie