Lesprogramma dierenwelzijn voor VMBO

Deze maand heeft de Dierenbescherming het online lesprogramma Denken over dieren
gepresenteerd. De doelgroep is de VMBO-leerling van 13 en 14 jaar en de focus ligt bij
dierenwelzijn. Leerlingen leren na te denken over de plek die dieren in de samenleving
innemen en over hun eigen relatie met dieren. Het programma sluit aan bij het advies van
de Raad voor Dierenaangelegenheden aan de minister met als doel tot een dialoog te komen
over dierenwelzijn.
Daarom is in 2004 de Stichting Informatie Dierproeven opgericht, met als doel objectieve
en volledige informatie over dierproeven beschikbaar te maken voor iedereen.
Onlangs ontwikkelde de Stichting Informatie Dierproeven de brochure Dierproeven. Zo
doen ze dat!
De brochure is een vertaling van het jaarverslag over dierproeven en
proefdieren in Nederland, opgesteld door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Geef een reactie