Lesbrief over kritisch lezen en “factchecken”

Soms lees (of hoor) je iets waarvan je denkt: Dat zou mooi zijn! Maar als je dan even goed nadenkt,
bekruipt je toch de twijfel: klopt het wel? Is het niet te mooi om waar te zijn? Wordt er niet meer
gesuggereerd dan waargemaakt kan worden? En dan zit er maar een ding op: onderzoeken of de
feiten kloppen, of de gegevens wel volledig zijn, of de juiste conclusies getrokken zijn. Controleren
dus. Maar ja, dat schiet er vaak bij in, omdat er geen tijd voor is of omdat je er gewoon geen zin in
hebt. Download de lesbrief voor havo/vwo:
http://allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2016/lesbrief_151604_klopt_het.pdf en de uitwerkingen :
http://allesovertaal.nl/binaries/content/assets/standaardsites/allesovertaal/lesbrieven/2016/lesbrief_151604_klopt_het_uitwerkingen.pdf

Geef een reactie