Vingers weg

Door kinderen hun vinger te laten opsteken, betrekt de docent alleen de beteren bij de les,

zo blijkt uit onderzoek van de Britse onderwijskundige Dylan Williams. Dylan nam de

proef op de som en verbood een klas vol kinderen hun vinger op te steken tijdens de les.

Binnen tien weken bleek de klas twee keer zoveel vooruitgang te hebben geboekt, dan een

klas waarin vingers wel opgestoken mochten worden.

Leerlingen die minder presteren weten dat ze het vaak toch moeten afleggen tegen hun

betere klasgenoten, als er om een antwoord gevraagd wordt. Hierdoor verliezen ze hun

aandacht als een docent door middel van vinger opsteken om een antwoord vraagt.

Williams koos voor een andere aanpak. Hij liet alle leerlingen het antwoord op een bordje

schrijven en deze vervolgens omhoog houden. Op die manier werd de hele klas uitgedaagd

en bleven ook de minderen bij de les. Lees het hele artikel:

http://www.trouw.nl/onderwijs/article3310420.ece/Vingers_opsteken_in_de_klas_blij

kt_niet_te_werken_.html

Geef een reactie