Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving geeft informatie over de kwaliteit van je leefomgeving. Het is een verzameling van milieu- en gezondheidsinformatie die de gemeenten, provincies, het rijk, milieudiensten en andere kennisorganisaties beschikbaar hebben gesteld. Je hebt de mogelijkheid de kaarten te vergelijken. Kijk bijvoorbeeld waar het meeste geluidsoverlast of luchtverontreiniging is. Http://atlasleefomgeving.nl

Geef een reactie