Lestip: pesten

Pesten. Op dit moment een veelbesproken onderwerp in de media. Er wordt nog steeds veel gepest; zichtbaar en onzichtbaar, door jong en door oud. Het pesten is nooit opgehouden, alleen de wijze waarop is veranderd. Stichting Mijn Kind Online en Digivaardig & Digiveilig hebben speciaal voor scholen en ouders het boekje ‘Digitaal pesten’ uitgegeven. Het bespreekbaar maken van pestgedrag blijft belangrijk. In ‘Digitaal pesten’ worden tips gegeven.
Download het boekje over pesten: http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/brochure-digitaal-pesten

Geef een reactie