huiswerk.tv

Huiswerk.tv is een open platform voor instructievideofilmpjes voor de onderbouw. De
filmpjes zijn gratis en iedereen kan er een toevoegen en een waardering toekennen aan het
materiaal. Het motto van huiswerk.tv: iedere leerling hoort toegang te hebben tot de beste
leraren van Nederland! Http://huiswerk.tv

Geef een reactie