Taalzee

Taalzee is een adaptieve webapplicatie voor het oefenen, meten en toetsen van taalvaardigheid.
Taalzee bevat ruim 25.000 taalopgaven, verdeeld over 14 spellen.
• Adaptief: het niveau van de opgaven wordt automatisch aangepast aan de vaardigheid van
elke speler. Geschikt voor spelers van alle leeftijden en niveaus.
• Web based: Taalzee is volledig online. Spelers kunnen zowel op school als thuis, op een
computer of tablet inloggen en op hun eigen niveau oefenen.
• Resultatenrapportage: als beheerder kun je de taalontwikkeling van spelers volgen. Hoe doen
zijn het ten opzichte van leeftijdsgenoten? En wat zijn hun sterke en zwakke punten?
Maak kennis met Taalzee door gratis en geheel vrijblijvend het spel uit te proberen door
middel van een demo account. Kijk voor meer informatie op http://www.taalzee.nl

Geef een reactie