Les 2.0

(uit: column door Amy Franken)
Zou het niet mooi zijn om bij het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal gebruik te kunnen maken van krachtige bronnen? Bijvoorbeeld van musea? En dan moeten de lessen natuurlijk ook onderwijskundig goed in elkaar zitten. En makkelijk aan te passen zijn naar mijn eigen onderwijsprogramma… Kan dat? Ja dat kan! Dit is de gedachte die ten grondslag lag aan LES 2.0 (www.les20.nl). Een project geïnitieerd door DigilessenVO waarin zes erfgoedinstellingen hun materiaal digitaal beschikbaar stellen. We hebben het hier over het Nationaal Archief, Beeld en Geluid, het Filmmuseum, het Rijksmuseum van Oudheden, het Museum Volkenkunde en Naturalis. Een gigantische database dus!

Een enorm leuke uitdaging om hier lesmateriaal mee te ontwikkelen. Zo is het maken van goed lesmateriaal nog niet zo makkelijk als veel docenten denken. Een goede les heeft immers een kop en een staart, doorloopt verschillende fases, triggert de leerling tot bewust en onbewust leren, is aangepast op het niveau van de leerling en is ook nog een keer attractief en interessant. Samen met twee andere onderwijskundigen hebben we diverse instrumenten ontwikkeld om de arrangeurs hierbij te ondersteunen. Op basis van een LES 2.0-leerdoelenmatrix is eerst bekeken welke leerdoelen logischerwijs samen in een les behandeld kunnen worden. De arrangeur bedacht vervolgens globaal de opzet van de les en ging al op zoek naar bronnen. De les werd verder uitgewerkt in een lesplan waarin leeractiviteiten, mentale handelingen en werkvormen vorm kregen. Dit lesplan kan door docenten makkelijk gebruikt worden. Of aangepast naar de eigen situatie. Een aantal lessen zijn ook uitgewerkt in een digitale lessenbouwer. Binnen LES 2.0 is nu lesmateriaal ontwikkeld voor drie verschillende vakgebieden en niveaus: Mens en Maatschappij: onderbouw (vmbo, havo, vwo, incl. lwoo), Zorg en Welzijn: bovenbouw: vmbo-b, vmbo-k (incl. lwoo) en Biologie: tweede fase: havo, vwo.
Meer informatie over LES 2.0 is te vinden op les20.nl. en arrangerendoejezo.nl.

Geef een reactie