De rubric

Een van de instrumenten die gebruikt kan worden bij het beoordelen, maar ook evalueren, van (onderdelen van) onderzoeksopdrachten is de rubric. Het is een instrument dat niet alleen nuttig is voor docenten, maar ook voor leerlingen. Hoewel de rubric meestal wordt gebruikt aan de achterkant van het leren, namelijk voor het beoordelen van prestaties, kan deze ook goede diensten bewijzen aan de voorkant, bij het kiezen van leeractiviteiten en het schrijven van instructies voor opdrachten waarin leerlingen onderzoeks- en informatievaardigheden aanleren.
Rubrics waarin aangegeven wordt op welke aspecten en volgens welke criteria de prestatie beoordeeld zal worden, maken niet alleen duidelijk wat er van leerlingen verwacht wordt, maar ook hoe zij zich kunnen verbeteren. Dat dat zeer effectief kan zijn blijkt uit de volgende opmerking van een leerling: “Als je iets niet goed hebt gedaan, kan de docent aantonen dat je had kunnen weten wat er van je verlangd werd”. Het is belangrijk leerlingen vanaf het begin te betrekken bij het beoordelingsproces. Door criteria vooraf met leerlingen te bespreken zijn zij beter op hun taak voorbereid en zullen zij beter in staat zijn de opdrachten zelfstandig uit te voeren. Het ligt daarom voor de hand om de rubric op te nemen in de instructie voor de leerlingen. Er zijn verschillende sites die aan rubrics aandacht besteden. Ik noem er enkele:
1. Rubrics in het geschiedenisonderwijs: http://histoforum.net/2015/rubrics.html
2. Rubric bouwen voor schrijfvaardigheid: http://learner.org/workshops/hswriting/interactives/rubric/
3. On-line een rubric bouwem: http://www.essaytagger.com/commoncore
4. On-line een rubric bouwen met Rubistar: http://rubistar.4teachers.org/index.php
5. Themapagina rubrics van de SLO: http://www.slo.nl/voortgezet/vmbo/themas/Rubrics/

Geef een reactie